Fysiotherapie Optima Vita

Teijlingerlaan 17a

2171 CB Sassenheim

Tegenover SassemBourg

 

0252-222366 

06-20402576

Info@optima-vita.nl

Psychosomatische fysiotherapie

 

Spanning en stressklachten

 

Wat zijn spanningsklachten?

Spanningsklachten kunnen zowel lichamelijk als geestelijk van aard zijn. Als de lichamelijke klachten verband houden met geestelijke overbelasting (stress) spreken we van spanningsklachten, ook wel psychosomatische klachten genoemd. 

Het evenwicht tussen spanning en ontspanning kan verstoord zijn door bepaalde levensomstandigheden als werkdruk, conflicten of emotionele gebeurtenissen. Er ontstaat een verstoord evenwicht tussen spanning en ontspanning, tussen belasting en belastbaarheid.

De samenhang tussen lichamelijke en psychische overbelasting is niet altijd even duidelijk aan te geven. De lichamelijke klachten treden meestal op de voorgrond, maar hebben bij medisch onderzoek geen duidelijke oorzaak opgeleverd. Men spreekt ook wel van onbegrepen lichamelijke klachten.

 

Spanningsklachten kunnen zich uiten in:

 

 • Vermoeidheid
 • Gespannen spieren
 • Benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Gespannen gevoel
 • Tintelingen in armen en benen
 • Slaapstoornissen
 • Spanningsklachten uiten zich niet alleen lichamelijk, er kunnen ook psychische klachten ontstaan:
 • Lusteloosheid
 • Prikkelbaarheid, gejaagd gevoel
 • Somberheid
 • Angstgevoelens, onzekerheid
 • Piekeren, concentratieverlies
 • Overmatig eten, roken, alcohol of koffie gebruik

 

Wat is er aan te doen?


DE psychosomatisch werkende fysiotherapeut leert u uw stressreacties beter te begrijpen en waar mogelijk gunstig te beïnvloeden. De fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning, tussen belasting en belastbaarheid.

 

Behandelverloop:

Er wordt gestart met een gesprek met als doel u en uw klachten beter te begrijpen, dit gesprek is dan ook zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht. Er  wordt een klachtenlijst afgenomen. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en onderzoek wordt er samen met u een therapieplan opgemaakt.

 

Er wordt van u een actieve inzet verwacht. 

 

De therapie kan bestaan uit:

 

 • Aanleren van ontspanningsoefeningen
 • Lichaamsbewustwordingsoefeningen
 • Adem therapeutische oefeningen
 • Begeleidende gesprekken ter ondersteuning
 • Inzicht krijgen tussen oorzaak en gevolg
 • Houdings en bewegingsadviezen / oefeninge

 

U leert invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u na de therapie beter in staat zult zijn uw klachten aan te pakken.

 

Zie voor meer info de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie Volgens Psychosomatiek.